forum krewniakow

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Martens
2014-12-09, 16:16
Zniżki dla Krwiodawców na komunikację miejską - miasta
Autor Wiadomość
anita 


Grupa krwi: A Rh+
Wiek: 44
Dołączyła: 24 Lip 2006
Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 2007-08-26, 15:10   Zniżki dla Krwiodawców na komunikację miejską - miasta

Opracowanie: Daniel "Danyeru" Bombrych, Piotr Łężak © Krwiodawcy.info
Słowem wstępu:
Poniżej przezntujemy znane Nam zniżki na komunikację miejską. Zniżki przed publikacją były weryfikowane. Źródła prowadzą bezpośrednio do stron z informacjami o ulgach, lub do stron gdzie znajdują się odnośniki lub pliki nie dające się zalinkowć bezpośrednio do wyświetlenia w przegldąrce na stronie przewoźnika, samorządu lub miasta.
Uwaga merytoryczna:
Od września 2006 roku nie stosuje się stopni w nazwach odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, jednak część samorządów zastosowało je w przepisach dotyczących ulg. Dla ułatwienia przypominamy, że dawna odznaka:
- ZHDK I stopnia - przyznawana jest za oddanie co najmniej 18 litrów krwi (lub równoważnych jej składników) przez mężczyzn lub 15 litrów krwi (lub równoważnych jej składników) przez kobiety.
- ZHDK II stopnia - przyznawana jest za oddanie co najmniej 12 litrów krwi (lub równoważnych jej składników) przez mężczyzn lub 10 litrów krwi (lub równoważnych jej składników) przez kobiety.
- ZHDK III stopnia - przyznawana jest za oddanie co najmniej 6 litrów krwi (lub równoważnych jej składników) przez mężczyzn lub 5 litrów krwi (lub równoważnych jej składników) przez kobiety.
Przypominamy że informacje o odznakach zjandują się na Naszej stronie.


Bełchatów
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (zameldowani na terenie Miasta Bełchatów).
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Zaslużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości.
Ulga: 100%
Źródło

Biała Podlaska
Uprawnieni:Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Aktualna legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Białystok
Uprawnieni:Krwiodawcy z obszaru objętego miejską komunikacją zbiorową, którzy oddali:
- kobiety -15 litrów krwi pełnej,
- mężczyźni - 18 litrów krwi pełnej,
lub równoważność w składnikach krwi przeliczanych w sposób następujący:
- osocze (pobieranie metodą plamaferezy automatycznej) 600ml = 300ml krwi pełnej
- 1 donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy separatora komórkowego, metodąaferezy) = 1000 ml krwi pełnej,
- 1 donacja Koncentratu Granulocytarnego (pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej
Dokument poświadczający uprawnienia: Imiennej Białostockiej Karty Miejskiej wydanej przez organizatora zbiorowego transportu Miejskiego w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo.
Ulga: 100%
Źródło

Bielsko-Biała
Uprawnieni:: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Białej.
Dokument poświadczający uprawnienia: Bilet uprawniający do bezpłatnych przejazdów wraz z dowodem osobistym.
Ulga: 100%
Źródło

Bydgoszcz
UWAGA! UTRATA UPRAWNIEŃ OD 1.01.2014 - patrz post niżej.
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Odpowiednia wkładka do legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, wydana wspólnie przez ZDM i KP i Zarząd Okręgowy PCK w Bydgoszczy.
Ulga: 100%
Źródło

Ciechanów
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 30 litrów krwi.
Dokument piświadczający uprawnienia: Biletu imienny wydany przez ZKM w Ciechanowie Spółka z o.o.
(Warunkiem wydania biletu jest imienne zaświadczenie wydane przez Zarzad PCK w Ciechanowie, potwierdzone przez punkt krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.)
Ulga: 100%
Źródło

Chełm
Uprawnieni:Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 12 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia:Ważna legitymacja honorowego dawcy krwi, wraz z dokumentem tożsamości.
Ulga: 100%
Źródło

Częstochowa
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.↵
Dokumenty poświadczające uprawnienia:
- Ważny bilet elektroniczny zapisany na "e - karcie".
- Ważny bilet papierowy jednorazowy ulgowy dzienny, nocny lub czasowy wraz z ważną legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez uprawnione organy. (W przypadku legitymacji bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość.)
Ulga: 50%
Źródło

Elbląg
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Imienna EKM wydana na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I Stopnia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Ulga: 100%
Źródło

Gdańsk
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia i dokument ze zdjęciem.
Ulga: 100%
Źródło

Gdynia
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia wraz z dokumentem tożsamości.
Ulga:
- 100% - na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych.
- 50% - na liniach specjalnych.
Źródło

Gorzów Wielkopolski
Uprawnieni:Honorowi Dawcy Krwi zamieszkali w Gorzowie Wlkp., legitymujący się oddaniem honorowo conajmniej:
- mężczyźni 25 litrów krwi,
- kobiety 18 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi w sztywnej okładce z potwierdzonym wpisem oddania:
- mężczyźni 25 litrów krwi,
- kobiety 18 litrów krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Grodzisk Mazowiecki
Uprawnieni:
- kobiety po oddaniu ponad 3 litrów krwi,
- mężczyźni po oddaniu ponad 6 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Dokument ze zdjęciem, wystawiony przez Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki oraz legitymacja honoroweo dawcy krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Kalisz
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych jest:
- zarejestrowana w autobusie KE uprawniająca do przejazdów bezpłatnych,
- jednorazowy bilet o nominale 0 zł wraz z odpowiednim dokumentem.
Ulga: 100%
Źródło

Kielce
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia i dowód osobisty.
Ulga: 100%
Źródło

Kołobrzeg
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
Uprawnieni:
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego,
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Elektroniczny Bilet Spersnalizowany.
- Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
- Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi wraz z Legitymacją Honorowego Dawcy Krwi zawierającą datę ostatniego oddania krwi wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Ulga:↵ - 100% - w przypadku korzystania z Elektronicznego Biletu Spersonalizowanego.
- 75% - w przypadku korzystania z legitymacji ZHDK i dokumentu tożsamości.
POZA ADMINISTRACYJNYMI GRANICAMI MIASTA
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej:
- 25 litrów krwi, mężczyźni.
- 15 litrów krwi, kobiety.
Jeżeli są mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Bilet Elektroniczny Spersonalizowany.
- Legitymacja Komunikacji Miejskiej wydana na podstawie dokumentów potwierdzonych przez stacje krwiodawstwa w Kołobrzegu.
Ulga:
- 100% - w przypadku korzystania z lektronicznego Biletu Spersonalizowanego.
- 75% - w przypadku korzystania z Legitymacji Komunikacji Miejskiej.
Źródło

Koszalin
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, zamieszkali w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim.
Dokument poświadczający uprawnienia: Ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Ulga: 100%
Źródło

Krosno
Uprawnieni:
- Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów krwi.
- Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 18 litrów krwi.
Zamieszkali w Krośnie.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument swierdzający miejsce zamieszkania w Krośnie.
Ulga:
- 100% - dla dawców którzy oddali 30 litrów krwi.
- 50% - dla dawców, którzy oddali 18 litrów krwi.
Źródło

Kraków
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Bilet wolnej jazdy imienny wydany przez Gminę Miejską Kraków, na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Ulga: 100%
Źródło

Kutno
Ulgi nie obowiązują na liniach nocnych.
Uprawnieni:
- Zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający legitymację ZHDK I stopnia.
- Zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający legitymację ZHDK II i III stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Odpowiednia legitymacja ZHDK.
Ulga:
- 100% - Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
- 50% - Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II i III stopnia.
Źródło

Legnica
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, zamieszkali w Legnicy, którzy oddali honorowo ponad:
- 20 litrów krwi (kobiety),
- ponad 25 litrów krwi (mężczyźni).
Dokument poświadczający uprawnienia: Imienne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu - Oddział Terenowy w Legnicy, zawierające informację o miejscu zamieszkania w Legnicy oraz adnotację o oddaniu, przez osobę legitymującą się zaświadczeniem, honorowo ponad 20 litrów krwi w przypadku kobiet i ponad 25 litrów krwi w przypadku mężczyzn, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości.
Ulga: 100%
Źródło

Lublin
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:
- kobieta, która oddała co najmniej 15 litrów krwi,
- mężczyzna, który oddał co najmniej 18 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Łomża
Uprawnieni:Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z wpisem o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym.
Ulga: 100%
Źródło

Łódź
Uprawenieni:
- Mieszkańcy Łodzi, którym nadano odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
- Mieszkańcy będący krwiodawcami, którzy bezpłatnie oddali nie mniej niż 22 litry krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Legitymacja "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
- Zaświadczeniem o oddaniu nie mniej niż 22 litrów krwi, wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość i miejsce zamieszkania.
Ulga: 100%
Źródło

Mielec
Uprawnieni: Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Imienney bilet elektroniczny wydany przez MKS.
Ulga: 100%
Źródło

Nowy Sącz
Uprawnieni: Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali minimum:
- 18 litrów krwi - mężczyźni,
- 8 litrów krwi - kobiety
I przynajmniej raz w roku kalendarzowym, po odebraniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów oddadzą minimum 450ml krwi (nie dotyczy to osób, które z przyczyn zdrowotnych lub z powodu wieku nie mogą już oddawać krwi, ale osiągnęły odpowiedni litraż uprawniający do bezpłatnych przejazdów).
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dotyczą krwiodawców zameldowanych na pobyt stały w Nowym Sączu oraz krwiodawców zameldowanych w Gminach, z którymi Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł "Porozumienie międzygminne" w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej.
Dokument poświadczający uprawnienia: Dokumentu wydanego przez MPK na wniosek Stowarzyszeń zrzeszających Honorowych Dawców Krwi lub indywidualny honorowego dawcy krwi podparty legitymacją HDK poświadczającą ilość oddanej krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Olsztyn
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi.
(W przypadku dokumentów bez zdjęcia, dodatkowo dokument tożsamości).
Ulga: 100%
Źródło

Płock
Uprawnieni:
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia,
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II i III stopnia przez okres 2 lat od daty ostatniego oddania krwi,
- Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 600ml krwi, przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I-go stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
- Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II-go i III-go stopnia oraz Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
- Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem z podaniem daty ostatniego oddania krwi, a w przypadku braku zdjęcia legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
Ulga:
- 100% - Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
- 50% - Honorowi Dawcy Krwi.
Źródło

Poznań
Uprawnieni: Zasłużeni Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydana przez Polski Czerwony Krzyż, wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez:
a) Polski Czerwony Krzyż,
b) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
c) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
d) Centrum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło

Przemyśl
Uprawnieni:
- Osoby posiadające tytuł Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu.
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego Dla Zdrowia Narodu.
- Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Ulga:
- 100% - Honorowi Dawcy Krwi - Zasłużeni Dla Zdrowia Narodu.
- 50% - Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
Źródło

Puławy
Obowiązuje w gm. miasto Puławy, gm. Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Puławy, Żyrzyn.
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Wpis do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczony przez Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach.
Ulga: 100%
Źródło

Racibórz
Uprawnieni:Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i dokoument tożsamości.
Ulga: 100%
Źródło

Radom
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali:
- kobiety 15 litrów krwi,
- mężczyźni 25 litrów krwi,
- mężczyźni 18 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Ważny imienny bilet wolnej jazdy, wydany przez MZDiK.
- Odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym. (Mężczyźni 18 litrów).
Ulga:
- 100% - kobiety, które oddały 15 litrów krwi i mężczyźni, którzy oddali 25 litrów krwi.
- 50% - mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi.
Źródło

Rybnik
Uprawnienia:Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I Stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: e-Karta imienna wydana na okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia z Rejonowej Rady Krwiodawstwa, lub ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi o atywnym członkostwie.
Ulga: 100%
Źródło

Rzeszów
Uprawnieni: Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Wkładka do Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Siedlce
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 20 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Książeczka honorowego dawcy krwi z wpisem o ilości oddanej krwi, potwierdzona przez Punkt Krwiodawstwa i podpis Prezesa Zarządu PCK, wraz z dokumentem tożsamości.
Ulga: 100%
Źródło

Sieradz
Uprawnieni: Honorowi Dawcy Krwi zasłużeni dla Zdrowia Narodu zamieszkali w Sieradzu.
Dokument poświadczający uprawnienia: Wpis do legitymacji honorowego Dawcy Krwi potwierdzony przez Zarząd Rejonowy PCK w Sieradzu wraz z dowodem osobistym.
Ulga: 100%
Źródło

Starogard Gdański
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia zrejestrowani w Starogardzkim Punkcie Krwiodawstwa.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Pomorski Zarząd PCK.
Ulga: 100%
Źródło

Suwałki
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Brak informacji.
Ulga: 100%
Źródło

Szczecin
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali minimum 15 litrów krwi i osocza, oraz oddawali krew przez co najmniej 10 lat.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Urząd Miejski w Szczecinie, podpisana przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta.
Ulga: 100%
Źródło Źródło

Tarnów
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem, zawierająca wpis o nadaniu odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia oraz dowód osobisty.
Ulga: 100%
Źródło

Tczew
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej oraz biletem przewoźnika upoważniającym do bezpłatnego przejazdu z pieczęcią Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Tczewie.
- Zaświadczenie o oddaniu co najmniej 18 litrów krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Toruń
Uprawnieni:
- Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą plazmaferezy (przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie).
- Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 1999 r.
Dokument poświadczający uprawnienia:
- Bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
- Bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie biletu wydanego do dnia 30 czerwca 1999 r.
Ulga: 50%
Źródło

Warszawa
Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
- 18 litrów krwi pełnej - mężczyźni,
- 15 litrów krwi pełnej - kobiety,
lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
Dokument poświadczający uprawnienia: Odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości.
Ulga: 100%
Źródło

Włocławek
Uprawnieni: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali minimum 20 litrów krwi.
Dokument poświadczający uprawnienia: Wpis w książce Honorowego Dawcy Krwi, poświadczający oddanie 20 litrów krwi.
Ulga: 100%
Źródło

Wrocław
Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 stycznia 2012r. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 załącznika do uchwały z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. U. Wojew. Dolnośląskiego z 2002r., Nr 8, poz. 232, z późn. zm. -> mężczyźni po oddaniu 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, kobiety po 15) będą mogli legitymować się w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej (w obrębie miasta Wrocławia) legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, który to dokument, w myśl postanowień § 3 ust. 3 wyżej wymienionej uchwały jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nich uprawnienia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym, od dnia 15 stycznia 2012r. wnioski o wydanie biletów wolnej jazdy nie będą realizowane, natomiast bilety wydane na podstawie dotychczasowych zasad zachowają swoja ważność.
Źródło

Zgierz
Tylko w autobusach.
Uprawnieni: Osoby posiadające Tytuł Honorowy "Zgierski Dawca Krwi".
Dokument poświadczający uprawniający: Legitymacja potwierdzająca nadanie tytułu i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
Ulga: 100%
Źródło Źródło

Zielona Góra
Uprawnieni:
- Osoby, którym nadano odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu.
- Osoby, którym nadano tytuł i odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, za oddanie 15 litrów krwi (kobiety) lub 18 litrów krwi (mężczyźni).
Dokument poświadczający uprawnienia: Imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wydane przez MZK (podstawą wydania jest dokument tożsamości i zaświadczenie o ilości oddanej krwi wystawione przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze).
Ulga: 100%
Źródło
___________________________________________________
W razie posiadania dodatkowych informacji, proszę o PW z tematem "Zniżki".
_________________
...a ósmego dnia Bóg stworzył strażaka...
Ostatnio zmieniony przez Martens 2013-10-31, 12:07, w całości zmieniany 38 razy  
 
     
Martens 


Grupa krwi: 0 Rh+
Ilość oddanej krwi: 56,150
Wiek: 45
Dołączył: 01 Sty 2006
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-31, 12:05   

W Bydgoszczy zhdk tracą uprawnienia od 1.01.2014
Źródło: http://bydgoszcz.gazeta.p....html#LokBydTxt
 
     
Martens 


Grupa krwi: 0 Rh+
Ilość oddanej krwi: 56,150
Wiek: 45
Dołączył: 01 Sty 2006
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-12-09, 16:16   Ważna informacja dla zhdk z Warszawy

Jeśli ktoś z Was ma wgrane uprawnienie do bezpłatnych przejazdów na Warszawską Kartę Miejską przed 1.08.2014, musi je wgrać ponownie, inaczej karta przestanie działać. Szczegóły tu: http://warszawa.gazeta.pl....html#LokWawTxt

Cytat:
Nawet 75 tys. pasażerów jest zmuszonych do nieplanowanej wizyty w kasach ZTM lub kupna nowego biletu. Inaczej nie zostaną wpuszczeni do metra, a kontrolerzy uznają, że jeżdżą na gapę.

To już kolejny raz, gdy zawirowania lub innowacje związane z systemem biletowym oznaczają dla pasażerów dodatkową fatygę. Tak było przy tzw. personalizacji kart miejskich, gdy każdy musiał wyrabiać zdjęcie, żeby z jednego biletu nie mogło korzystać wiele osób. Teraz jednak kontrolerzy i tak sprawdzają fotografię tylko sporadycznie. Przed rokiem z kolei ratusz wymyślił kartę warszawiaka i tłumy kłębiły się w kolejkach po hologram, żeby płacić za bilety trochę mniej.

Tym razem powodem zamieszania są dodatkowe zabezpieczenia przed fałszerzami. Urzędnicy zorientowali się, że z łatwością można oszukiwać system biletowy, który pochodzi z przełomu wieków i jest już przestarzały. Szef ZTM Wiesław Witek podliczał, że z podrobionych biletów korzystało nawet 10 tys. osób, a miasto poniosło 3,5 mln zł strat. Dlatego ZTM wprowadza tzw. elektroniczne certyfikaty legalności, które pozwolą "bardzo szybko i bezbłędnie namierzyć" oszustów. Od 1 sierpnia są dodawane automatycznie bez wymiany kart miejskich przy kodowaniu biletów. Ci, którzy kupowali w tym czasie np. 30- i 90-dniowe, nie muszą się więc niczym przejmować - ich karty są już zabezpieczone.

Ponownego zakodowanie biletów

Inaczej jest z osobami, które przed tą datą płaciły za bilety roczne (50 zł - seniorzy, 99 zł - rodziny z trojgiem dzieci) lub dostały bilety darmowe (np. 70-latkowie, honorowi dawcy krwi, osoby niepełnosprawne, podopieczni pomocy społecznej). Od tych grup ratusz wymaga ponownego zakodowania biletów przed upływem ich ważności. Rzecznik ZTM Igor Krajnow poinformował wczoraj "Stołeczną", że może to być nawet 75 tys. osób. Dlaczego urzędnicy zmuszają je, by traciły czas na załatwianie dodatkowych formalności? - Tu chodzi o grube miliony, które miasto traciło na złodziejach - słyszymy od rzecznika.

Dodaje, że kto nie zabezpieczy swojej karty miejskiej do stycznia, ten nie zostanie wpuszczony przez bramkę na stację metra. Bilet zostanie zaś zakwestionowany. - Kontroler wprawdzie nie wypisze kary, ale i tak trzeba będzie się zgłosić do naszego punktu - przestrzega Igor Krajnow.

Seniorzy między 65. a 70. rokiem życia - jeszcze w grudniu mogą w dowolnym miejscu dokupić nowy bilet roczny za 50 zł (termin jego ważności będzie się liczył dopiero po upłynięciu obecnego), a po 11 stycznia już tylko w jednym z punktów ZTM. Kto nie chce płacić za bilet, może od razu iść do kasy ZTM, żeby zabezpieczyć kartę miejską.

Bilety darmowe - ich posiadacze muszą przyjść do siedziby ZTM u zbiegu Żelaznej i Grzybowskiej z kartą miejską i wnioskiem o przedłużenie uprawnień.

Rodziny wielodzietne powinny zgłosić się do punktu ZTM z kartami miejskimi dzieci, wnioskiem o wydanie hologramu i potwierdzeniem, że rodzice rozliczają podatki w stolicy.
 
     
M@rcin 


Grupa krwi: AB Rh-
Ilość oddanej krwi: 21,80 L
RCKiK Bydgoszcz
Dołączył: 14 Sie 2007
Skąd: krwiodawcy.org
Wysłany: 2016-12-12, 19:05   

124 miasta z ulgami http://krwiodawcy.org/ulgi-w-komunikacji-miejskiej . Od 19 grudnia bezpłatne przejazdy w Zakopanym dla posiadaczy tytułu ZHDK. Od 1 stycznia będą zmiany w Częstochowie i Radomiu.
_________________
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

©2006-2010 Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group.  Template made in: quaint.pl