forum krewniakow
Regulamin Forum

Internetowe Forum Krewniaków jest rozbudowanym serwisem, służącym do prowadzenia dyskusji przez www, na tematy związane z Honorowym Krwiodawstwem.


Wszyscy moderatorzy i inni związani z forum pracują charytatywnie, są

więc wolontariuszami. Wszelkie ich opinie i działania nie są oficjalnym

stanowiskiem zarządu Fundacji.


DZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE


I. WSTĘP

1. Każdy z użytkowników forum musi zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Internetowego Forum Krewniaków.


2. Regulamin Internetowego Forum Krewniaków (IFK), określa zasady obowiązujące użytkowników tego forum, ich prawa i obowiązki, oraz sposoby egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na IFK.3. IFK jest integralną częścią serwisu http://www.krewniacy.pl , należącego do Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi (EFHDK), jednak Fundacja nie odpowiada za treści zawarte w postach i tematach chyba, że treści te zostały zamieszczone przez pracownika(-ów) Fundacji.4. IFK jest serwisem o charakterze publicznym, służącym do wymiany poglądów i dyskusji, znajdującym się pod adresem http://www.forum.krewniacy.pl/ .


II. STRUKTURA FORUM


1. Działem nazywamy każdą podstronę forum (np.: "Z Życia Fundacji"), która dzieli się na poszczególne tematy.2. Tematem (ang. "topic") nazywamy każdą podstronę działu forum (np.: "Hemoglobina i żelazo"), która dzieli się na poszczególne posty.3. Postem (ang. "post ") nazywamy każdą informację pisemną w formie zdania, umieszczoną w poszczególnych tematach forum przez zarejestrowanego użytkownika.


III. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FORUM


1. Użytkownikiem forum nazywamy każdą osobę zarejestrowaną i niezarejestrowaną na IFK.2. Zarejestrowanym użytkownikiem nazywamy każdą osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny IFK i jej obecność została potwierdzona przez system.3. Gościem nazywamy każdą osobę nie zalogowaną na IFK, przeglądającą forum i nie spełniającą pkt 2.4. Moderatorem nazywamy zarejestrowanego użytkownika, który posiada uprawnienia do ingerencji w treść tematów i postów w danym dziale (działach) oraz do udzielania ostrzeżeń.5. Administratorem forum nazywamy zarejestrowanego użytkownika odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania IFK.


IV. POZOSTAŁE POJĘCIA


1. Pseudonimem (ang. "nick") nazywamy ciąg znaków, pod którym dana osoba jest zarejestrowana na IFK.2. Ostrzeżeniem nazywamy karę nakładaną na użytkowników nie przestrzegających regulaminu.3. Wartością ostrzeżenia nazywamy liczbę w przedziale 1-4, określającą wagę ostrzeżenia jako kary. Po osiągnięciu przez użytkownika określonej liczby ostrzeżeń jego dostęp do forum może być ograniczony.4. Banem nazywamy formę kary w postaci stałego zablokowania dostępu na IFK.5. Profilem nazywamy informacje podane przez zarejestrowanego użytkownika forum. Profil dzieli się na:

a) powszechnie dostępny - zawierający informację pisemną o zarejestrowanym użytkowniku IFK, do której ma dostęp każdy zarejestrowany użytkownik;

b) prywatny - dostępny tylko dla administratora. Zawiera dane podane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na IFK, w celu uzyskania konta.6. Avatarem nazywamy graficzny symbol umieszczony po lewej stronie posta i profilu powszechnie dostępnego u zarejestrowanych użytkowników.7. Podpisem nazywamy stopkę pod każdym postem napisanym przez użytkownika.8. PW lub prywatną wiadomością nazywamy prywatną korespondencję między dwoma zarejestrowanymi użytkownikami, odbywającą się poza publiczną dyskusją za pomocą odpowiednich opcji dostępnych na forum.9. Shoutboxem nazywamy aplikację internetową zbudowaną w java (J2EE), wykorzystywaną do rozmów między użytkownikami.
DZIAŁ II: KORZYSTANIE Z INTERNETOWEGO FORUM KREWNIAKÓW


I. KONTO


1. Użytkownik forum może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto.2. Korzystać z konta może tylko i wyłącznie jego właściciel.

a) Dopuszczalna jest sytuacja kiedy administrator decyduje się wykorzystać profil danego użytkownika w celu wyjaśnienia treści nie zgodnych z regulaminem, albo niemożliwością zalogowania się właściciela konta.3. W przypadku usterek technicznych konta, jak np. problemy z zalogowaniem się, należy niezwłocznie powiadomić Administratora IFK.4. W przypadku podejrzenia o "kradzież" konta, należy niezwłocznie powiadomić jednego z administratorów IFK , bądź kogoś z departamentu IT EFHDK.5. Zarejestrowani użytkownicy, którzy nie logowali się na forum od ponad pół roku mogą być bez podania przyczyny usunięci z forum.


II. ZAKŁADANIE TEMATÓW I ANKIET


1. Założyć nowy temat i/lub ankietę może każdy zarejestrowany użytkownik IFK; wyjątek stanowią zbanowani użytkownicy forum.2. Treść nowego tematu i/lub ankiety musi być ściśle związana z tematyką określoną nazwą działu.3. Zanim za łożysz jakiś temat/ankietę użyj wyszukiwarki w celu sprawdzenia, czy nie istnieje już podobny.4. Zakładanie dublujących się tematów jest zabronione.5. Zakładający nową ankietę jest zobowiązany do krótkiego komentarza dotyczącego powodów, dla których założył ankietę.


III. PISANIE POSTÓW, GŁOSOWANIE W ANKIETACH


1. Napisać nowego posta i/lub zagłosować w ankiecie może każdy zarejestrowany użytkownik IFK.2. Tematyka nowego posta powinna nawiązywać do toczącej się w danym wątku dyskusji. Zabrania się rozpoczynania tzw. offtopów (postów odbiegających od głównego wątku). Będą one usuwane (jednak, aby nie zakłócić toku wypowiedzi w danym temacie offy będą usuwane, jeżeli całkowicie zdominują główny wątek).3. Posty należy pisać zrozumiałą polszczyzną, w sposób uporządkowany, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych i wielkich liter, w możliwie czytelnym układzie. Nie jest dozwolone nadużywanie uśmieszków (emotikonów) i wyróżnień tekstu.4. Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikaj błędów ortograficznych. Używaj skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.5. Forum to nie śmietnik - jeśli Twój post niczego nowego nie wniesie do dyskusji i piszesz jedynie np. "No właśnie!", "Zgadzam się z powyższym", nie zamieszczaj go. Uzasadnij swoje zdanie.6. Masz kilkanaście słówek do zamieszczenia? Zrób to w jednym poście!7. Podwójne lub niepotrzebne posty będą kasowane!8. Zabrania się:

a) umieszczania na IFK treści niezgodnych z Podstawowymi Zasadami EFHDK lub w jakikolwiek inny sposób naruszających interesy EFHDK i HK,

b) używania przekleństw/wulgaryzmów i innych zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe,

c) pisania całego posta dużymi literami i/lub innym kolorem niż czarny,

d) pisania post ów jednozdaniowych, złożonych wyłącznie z jednego zdania pojedynczego, jednego równoważnika zdania lub kilku wyrazów nie tworzących zdania,

e) umieszczania postów, które merytorycznie nic nie wnoszą do prowadzonej dyskusji lub które są powieleniem innych postów jeśli chodzi o ich treść,

f) umieszczania przez jednego zarejestrowanego użytkownika kilku postów jeden pod drugim,

g) stosowania skryptu "you",

h) umieszczania w postach dużych elementów graficznych i/lub rysunków oraz zdjęć m.in. o treści pornograficznej, a także naruszających powszechne zasady dobrego smaku; dotyczy to także podpisów i avatarów,

i) umieszczania linków i reklam na łamach IFK,

j) dyskusji o charakterze prywatnym między dwoma lub więcej użytkownikami forum,

k) umieszczania postów o charakterze agitacji politycznej

l) naruszania innych norm zwyczajowej netykiety.9. Jeśli zauważysz jakiś post naruszający regulamin, lub zwykły spam albo inny przejaw działalności forumowych trolli, nie komentuj tego na forum, nie dopisuj nowych postów. Zgłoś post do moderatora.10. Nie wchodź w kompetencje moderatorów, nie zwracaj uwagi innym użytkownikom. Od tego jest MOD Team.


IV. CYTOWANIE


1. Każdy zarejestrowany użytkownik forum może zacytować innego zarejestrowanego użytkownika forum. Wyjątek stanowi treść prywatnej korespondencji (PW) między zarejestrowanymi użytkownikami, pod szczególnymi punktami np. : zgoda musi być pisemna i kopie jej otrzymuje jeden z administratorów.2. Każdy zarejestrowany użytkownik forum jest zobowiązany zacytować wybrany fragment posta zarejestrowanego użytkownika, do którego wypowiedzi chce się ustosunkować lub ją skomentować.3. Cytowane fragmenty tekstu pochodzącego spoza forum (fragmenty książek, wywiadów, artykułów , itd.) piszemy podając źródło danego tekstu (Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych).


V. SHOUTBOX1. W Shoutboxie obowiązują wszystkie punkty Regulaminu Forum.

2. Użytkownikowi, który na Shoutboxie:

- używa wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne
- umieszcza treści erotyczne/pornograficzne lub faszystowskie
- wszczyna kłótnie
- nagminnie używa dużych liter
- spamuje lub flooduje (floodowanie to wielokrotne powtarzanie tej samej wiadomości w krótkim odstępie czasu)

może zostać odebrana możliwość wysyłania wiadomości lub możliwość używania Shoutboxa (plus odpowiednie ostrzeżenia lub ban).

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW


1. Użytkownik ma prawo do informacji od moderatora i/lub administratora dlaczego jego post i/lub temat zostały usunięte.2. Za zawartość/treść posta odpowiada tylko i wyłącznie jego autor. Wyjątek stanowią cytaty.3. Jeżeli w poście znajdą się dane osobowe, zostają one wymazane przez administratora chyba, że osoba której te dane dotyczą wyraziła na to zgodę.4. Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania samego forum należy pisać do odpowiedniego moderatora działu na PW lub zamieścić w temacie np: ,,Pytania i wnioski do administratorów", znajdującym się w dziale ,,Komentarze, uwagi, pomysły".5. Wszelkiego rodzaju skargi na użytkowników forum należy pisać na PW do odpowiedniego moderatora działu i/lub do administratora (skype, gadu-gadu czy tlen nie służą do tego).6. W przypadku skargi na moderatora kierowana jest ona w formie PW do administratora.7. W przypadku skargi na administratora należy skierować ją do osoby odpowiedzialnej za informatyczne sprawy EFHDK .Dane kontaktowe znajdują się pod adresem: http://krewniacy.pl/?action=showCategory&id=189 .8. Na potrzeby forum zostaje powołany e-mail o adresie pomoc@krewniacy.pl, który służy tylko i wyłącznie do odbierania sugestii na temat forum
DZIAŁ: III. MODEROWANIE FORUM KREWNIACY


I.MODERATORZY


1 Kandydatem na moderatora może być każdy zarejestrowany użytkownik, który spełnia następujące warunki:

a) aktywnie udziela się na forum przez okres co najmniej pół roku,

b) posiada odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w danym zagadnieniu,

c) jego postawa i kultura osobista pozwalają stwierdzić, że w sposób prawidłowy będzie wywiązywać się z obowiązków moderatora,

d) nie otrzymał wcześniej ostrzeżenia z powodu swej działalności na forum,

e) napisał podanie z uzasadnieniem do administratora ze wskazaniem czemu powinien zostać moderatorem danego działu,

f) posiada poparcie przynajmniej dwóch innych moderatorów dowolnych działów,

g) jego osoba nie wzbudza zastrzeżeń, że w sposób nieprawidłowy będzie korzystał z uprawnień moderatora.2. Moderatora ustanawia administrator forum, jeśli spełnione są przesłanki zawarte w art. I ust 1 niniejszego działu. W przypadku kandydatury kilku osób, które spełniają kryteria wyboru na stanowisko moderatora, administrator wybiera osobę, która daje gwarancję najlepszego wywiązywania się z powierzonych jej obowiązków.3. Każdy dział powinien mieć swojego moderatora. W przypadku braku moderatora w jakimś dziale jego obowiązki przejmuje administrator.4. Jedna osoba może być moderatorem w kilku działach, jeśli nie koliduje to ze sobą w wywiązywaniu się z obowiązków moderatora.5. Moderator posiada zarejestrowanego maila w domenie forum.krewniacy.pl z którego ma obowiązek korzystać w celu zapewnienia kontaktu z użytkownikami forum oraz pracownikami Fundacji.


II. PRAWA I OBOWIĄZKI MODERATORÓW


1. Zadaniem każdego moderatora jest dbanie o wysoki poziom merytoryczny i kulturalny dyskusji prowadzonych w moderowanych przez nich działach oraz nadzorowanie przestrzegania przez użytkowników forum przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.2. Moderatorzy nie mają obowiązku interwencji w przypadku, gdy któryś z w/w przepisów niniejszego regulaminu zostanie złamany w dziale poza ich obszarem moderowania.3. Moderatorzy mają obowiązek usuwania postów naruszających przepisy regulaminu zawarte w ,,Dział II: Korzystanie z forum KREWNIACY" w art. II-III.4. Moderatorzy mają obowiązek przenoszenia postów, które naruszają przepisy zawarte w ,,Dział II: Korzystanie z Internetowego Forum Krewniaków" w art. II ust. 2 niniejszego regulaminu do odpowiedniego działu forum.5. Moderatorzy nie mają obowiązku poprawiania błędów ortograficznych i gramatycznych popełnianych przez użytkowników IFK.6. Wszelkie interwencje moderatorów w tekst postów napisanych przez zarejestrowanych użytkowników muszą być zaznaczone wyróżniającą się czcionką, koloru czerwonego z podpisem moderatora i/lub administratora i podaniem powodu interwencji.7. W przypadku długiej i uzasadnionej absencji moderatora, obowiązki moderatora danego działu przejmuje wyznaczony przez administratora inny moderator.8. Moderator, który nie wypełnia powierzonych mu obowiązków lub łamie postanowienia regulaminu może zostać usunięty z pełnionej funkcji przez administratora.9. O wszelkich zmianach na stanowiskach moderatorów użytkownicy forum będą informowani w dziale "osoby odpowiedzialne za forum".10. Moderatorzy nie mają obowiązku uzasadniania użytkownikom forum każdej czynności związanej z szeroko rozumianym moderowaniem, wyjątek stanowi usunięcie postu i/lub tematu.11. Moderator nie odpowiada za pomyłki i uchybienia innych moderatorów. Moderatorom nie wolno zmieniać lub podważać decyzji innych moderatorów. W przypadkach spornych sprawę rozstrzyga administrator.12. Każdy moderator/administrator może brać udział w dyskusjach toczących się na forum, jednak jego odpowiedź nie może być utożsamiana ze stanowiskiem EFHDK.13. Moderator może udzielać upomnień oraz ostrzeżeń o wartości maksymalnie 2, może też wnosić do administratora o ukaranie użytkownika.14. Czas pełnienia funkcji moderatora jest nieokreślony. Jednak można z niej zrezygnować lub zostać usuniętym przez administratora.15. Każdy moderator winien przestrzegać niniejszy regulamin w równym stopniu, co i pozostali użytkownicy forum.16. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w drodze debaty przez moderatorów i administratorów.
DZIAŁ: IV KARY


1. Ukarany może być każdy użytkownik IFK.


2. Administratorzy oraz Moderatorzy wymierzają kary za brak poszanowania dla regulaminu forum, regulaminów poszczególnych działów, netykiety oraz godności innych użytkowników, a w szczególności za:

- lekceważenie lub niestosowanie się do uwag i sugestii moderatorów i administratorów,
- spam,
- offtopy, prowokowanie do nich lub ich świadoma kontynuacja,
- wszczynanie kłótni, prowokowanie do nich lub systematyczne w nich uczestnictwo,
- nabijanie postów poprzez notoryczne umieszczanie jedno- lub dwuwersowych komentarzy nic nie wnoszących do dyskusji, celem zwiększenia sobie ilości postów i podwyższenia rangi,
- notoryczne zakładanie tematów w niewłaściwym dziale, dublujących wątki już istniejące lub otwarcie tożsamego tematu z tym, który został uprzednio zamknięty przez Moderatora,
- używanie wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe,
- złośliwe spoilerowanie mające na celu zepsucie innym przyjemności z oglądania/czytania,
- zakładanie tematów zawierających treści sprzeczne z obowiązującym na terytorium RP prawem,
- nagminne okazywanie innym użytkownikom pogardy, poczucia wyższości lub braku szacunku,
- wyjątkową niedbałość o język, zwłaszcza poprzez nagminne łamanie zasad ortografii,
- używanie sygnatury o rozmiarach przekraczających wymiary dopuszczone regulaminem.


3. Moderatorzy mogą wystawić ostrzeżenie o wartości 1 albo wartości 2 (w zależności od stopnia i okoliczności przewinienia). Administratorzy wartość ostrzeżenia ustalają według własnego uznania.

4. Do kar należą:

a) Upomnienie - nagana moderatora i/lub administratora skierowana do użytkownika, która może być udzielona publicznie i/lub poprzez PW, w zależności od wagi przewinienia. Moderator i/lub administrator nie ma obowiązku udzielać upomnienia, może od razu nadać ostrzeżenie.

b) Ostrzeżenie - za łamanie regulaminu użytkownik dostaje ostrzeżenie, o którym informacja znajduje się w panelu ,,ostrzeżenia użytkowników". W wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach administrator forum może udzielić ostrzeżenia o wartości wyższej niż 2.

c) Blokada czasowa - po osiągnięciu wartości ostrzeżeń 3 użytkownik nie może pisać postów. Administrator może ograniczyć blokadę czasową do niektórych działów forum. Blokada czasowa ustaje po okresie, na jaki została udzielona lub po zmniejszeniu wartości ostrzeżeń.

d) Odebranie uprawnień moderatora.

e) Ban - po osiągnięciu wartości ostrzeżeń 4 blokowany jest dostęp osoby do forum.5. Każda z kar musi zawierać uzasadnienie opublikowane na forum, w którym musi się znajdować:

a) powód ukarania osoby,

b) informacja o sposobie odwołania się od decyzji moderatora i/lub administratora,

c) sankcje, jakie będą zastosowane w dalszej kolejności jeśli użytkownik w sposób uporczywy będzie łamał przepisy regulaminu,

d) wezwanie do poprawy swojej postawy.

6. Użytkownik ma prawo w ciągu 7 dni podważyć ostrzeżenie wystawione przez Moderatora, jeśli nie ma istotnych powodów jego wydania, poprzez zwrócenie się do Administratora o ponowne rozpoznanie sprawy.

7. Ostrzeżenia ulegają zatarciu po spełnieniu następujących przesłanek:

a) Ostrzeżenie uległo przedawnieniu czyli upłynęło 60 dni kalendarzowych.

b) Wniosek o zatarcie kary wniósł jeden z moderatorów lub grupa dwudziestu zarejestrowanych użytkowników, a Administrator pozytywnie rozpatrzył wniosek i usunął karę z konta osoby.

8. Ban spowodowany nałożeniem na użytkownika 4 ostrzeżeń powodujących blokadę wejścia na forum. Blokada ta jest nieodwołalnym sposobem ukarania użytkownika i nie podlega przedawnieniu ( w tym przypadku przedawnienie ostrzeżeń nie ma miejsca).


9. Administratorowi przysługuje prawo łaski i w szczególnych sytuacjach może on warunkowo zmniejszyć karę bądź zawiesić bana.

10. Użytkownik, który zauważył przejawy łamania Regulaminu Forum może i powinien zakomunikować ten fakt jednemu z Administratorów lub Moderatorów.

11. Moderatorzy lub Administratorzy nie są zobowiązani do pisemnego uprzedzania użytkownika, który łamie Regulamin Forum, o możliwości wystawienia mu ostrzeżenia.

12. Użytkownikom, którzy pomimo otrzymania bana permanentnego, powracają na forum tworząc nowe konto, konta takie będą kasowane wraz ze wszystkimi postami (po rozpoznaniu takiego użytkownika).

13. Administratorzy w przypadkach wyżej wymienionych naruszeń mogą stosować również inne środki karne lub porządkowe niż ostrzeżenia, bany i usunięcie konta, w szczególności zaś mogą:

- czasowo zawiesić dostęp do konta
- zabronić dostępu do poszczególnych działów forum
- czasowo wyłączyć możliwość wysyłania prywatnych wiadomości, ustawiania avataru lub podpisu lub nałożyć inne ograniczenia na konto.
DZIAŁ: V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Każda osoba, z chwilą wejścia na forum KREWNIACY, jest zobowiązana do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie lub poniesie odpowiednią karę.2. W przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego i netykiety.3. Informacja o zmianie regulaminu musi zostać opublikowana dwa dni przed wejściem w życie zmian, publikacja może odbyć się jako MASS MAILING czy jako temat na forum.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007. (poprawiony 25 października 2007)


Użytkownik, który udostępnił swoje dane wyraża zgodę, że mogą one być wykorzystane do celów marketingowych oraz komercyjnych ( mailing reklamowy ) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku .


W kwestiach nie regulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje komisja złożona z dwóch administratorów i moderatorów oraz jednej osoby z pracowników EFHDK.

 
Skocz do:  

©2006-2010 Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group.  Template made in: quaint.pl