To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum Krewniaków
FORUM KREWNIAKÓW

Z życia medialnego. - Szykują się zmiany w uldze za krew w 2017 roku

M@rcin - 2017-02-10, 13:34
Temat postu: Szykują się zmiany w uldze za krew w 2017 roku
http://www.pit.pl/1801-sz...w-2017-r-16447/

Cytat:
Szykują się zmiany w uldze na krew w 2017 r.

2017-01-18

W 2017 r. honorowi dawcy krwi będą objęci nowymi przepisami regulującymi przeznaczony dla nich odpis podatkowy. Wszystko za sprawą zmian w przepisach ustawy o publicznej służbie krwi. Niestety, mimo prośby ze strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii o podniesienie kwoty za 1 litr krwi do 300 zł, podstawowa kwota odpisu podatkowego nadal nie ulegnie zmianie.

Szykują się zmiany w uldze na krew w 2017 r.

Źródło: FORUM

Zmiany ustawy o publicznej służbie krwi oraz w podatku PIT weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z ich brzmieniem dawcom krwi rzadkich grup i dawcom krwi, którzy przed pobraniem krwi lub jej składników zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje rekompensata pieniężna za niedogodności związane z koniecznością stawienia się na każde żądanie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi.>>> Inne zmiany PIT 2017 <<<Ulga na krew od 2017 r. obejmuje darowizny z zakresu krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników. Do 2016 r. rozliczeniu w deklaracjach podatkowych PIT podlegał ekwiwalent za krew, od 2017 r. będzie to kwota rekompensaty. Nie można zatem stosować funkcjonującego do końca 2016 r. rozporządzenia wykonawczego, które ustalało wartość tego ekwiwalentu. Tymczasem rozporządzenie wykonujące nowe przepisy pozostaje nadal w trakcie uzgodnień i nie weszło jeszcze w życie.>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rzadkie grupy krwi, rodzaje osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1, uwzględniając częstotliwość występowania w populacji poszczególnych antygenów krwinek czerwonych oraz wiedzę medyczną w tym zakresie.
Czy krew i jej składniki będą wyceniane osobno dla celów ulgi podatkowej?

Z brzmienia ustawy o PIT wynika, że odliczenie podatkowe będzie możliwe w wysokości „iloczynu kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników, przeliczonej według zasad wskazanych w art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi”. Do tej pory ulga przysługiwała „w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew”.

Oznacza to, że kwota jeśli kwota rekompensaty będzie równa kwocie ekwiwalentu 130 zł za 1 litr krwi, to 130 zł będzie przysługiwało, inaczej niż ma to miejsce obecnie, za:

3 litry osocza;
2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Powyższe limity i przeliczenia wskazane zostały w art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi, do której odwołują przepisy o uldze podatkowej.

Do końca 2016 r. zarówno za litr krwi, jak i litr osocza czy innych składników krwi, przysługuje ta sama kwota ekwiwalentu – 130 zł. W efekcie zmian, dla celów podatkowych np. litr osocza będzie warty odpisowi podatkowemu w kwocie 43,33 zł (do tej pory był to odpis 130 zł).

Piotr Szulczewski, PIT.plPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group